Công ty TNHH Hoàn Cầu Granite

CÔNG TY TNHH HOÀN CẦU GRANITE TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NĂM 2021

1. Vị trí, số lượng:

- Nhân viên cơ khí (hàn): 10 người

- Nhân viên cơ khí động lực: 10 người

-Nhân viên vận hành máy: 20 người

2. Chế độ: 

- Lương cạnh tranh.

3. Liên hệ nộp hồ sơ và địa điểm làm việc:

- Liên hệ nộp hồ sơ: 0931 998 475.

- Địa điểm làm việc: Tân Hòa, Nhơn Hòa, An Nhơn, Bình Định

-Tải file thông báo: TUYỂN DỤNG CÔNG TY HOÀN CẦU- GRANITE.pdf