Công ty TNHH Thương mại Hoàng Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNG GIANG- TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NĂM 2021

1. Số lượng cần tuyển:

- 20 nhân viên : Kỹ thuật cơ khí, công nhân cơ khí

2. Chế độ:

- Lương: từ 6-10 triệu đồng/ tháng.

- Được hỗ trợ tiền ăn 15.000 đ/ngày, hỗ trợ tiền tăng ca,...

3. Hồ sơ ứng tuyển: Xem nội dung thông báo đính kèm

4. Liên hệ nộp hồ sơ và địa điểm làm việc:

- Liên hệ nộp hồ sơ: Thôn Bình An1, Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định

+ Qua điện thoại: 0982.892.476 (Ms Kiều) - 0358.967.644 (Ms Vi).

-Tải file thông báo:CÔNG TY HOÀNG GIANG.docx