Công ty TNHH TMDV Thành Phú

CÔNG TY TNHH TM&DV THÀNH PHÚ- TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NĂM 2021

1. Số lượng cần tuyển:

- Kỹ sư Điện công nghiệp: 02 người

2. Chế độ:

- Lương: từ 8.000.000 đồng/ tháng .

- Bao ăn, ở tại Công ty.

--Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội,...

3. Hồ sơ ứng tuyển: Xem nội dung thông báo đính kèm

4. Liên hệ nộp hồ sơ và địa điểm làm việc:

- Liên hệ nộp hồ sơ: 340 Phan Bội Châu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

+ Qua điện thoại: 0256.382.1670

-Tải file thông báo:CÔNG TY THÀNH PHÚ.docx