FLC QUY NHƠN

FLC SAFARI QUY NHƠN TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NĂM 2021

1. Vị trí:

- Nhân viên kỹ thuật điện, lái xe, an ninh,....

2. Chế độ:

- Lương (trao đổi khi phỏng vấn).

- Hỗ trợ: ăn ca, nhà ở,.....

3. Liên hệ nộp hồ sơ và địa điểm làm việc:

- Liên hệ nộp hồ sơ: 0905472729 (ms Quỳnh)

- Địa điểm làm việc: Nhơn Lý, Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

-Tải file thông báo:FLC SAFARI.docx