FLC QUY NHƠN

FLC QUY NHƠN TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NĂM 2021

1. Vị trí:

- Nhân viên: nhân sự, kỹ thuật, công nghệ thông tin, nhà hàng, khách sạn, kế toán,....

2. Chế độ:

- Lương cạnh tranh.

- Đóng các chế độ BHXH,...theo luật định.

- Hỗ trợ: ăn ca, nhà ở,.....

3. Liên hệ nộp hồ sơ và địa điểm làm việc:

- Liên hệ nộp hồ sơ: 0982 314 263 (Mr Thiện)

- Địa điểm làm việc: Nhơn Lý, Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

-Tải file thông báo:FLC QUY NHƠN TUYỂN DỤNG NĂM 2021.docx