Công ty Cổ phần LILAMA 18

Công ty Cổ phần LILAMA 18 tuyển dụng Công nhân kỹ thuật các nghề Cơ khí, điện. Thông tin cụ thể xem trong file đính kèm. Trân trọng!http://quantri-vieclam.cdktcnqn.edu.vn/UploadedFiles//03.TBTD_21.3.2024.pdf