Khoa Đại cương

THÔNG TIN GIỚI THIỆU

KHOA ĐẠI CƯƠNG

1. Ngày thành lập

Được thành lập vào năm 1976, tên gọi tiền thân của khoa là Tổ Lý thuyết, sau đổi tên thành Ban Văn hóa – Kỹ thuật cơ sở. Đến năm 2002, tên gọi chính thức của khoa là Khoa Đại cương.

2. Lãnh đạo đơn vị (hiện tại)

- Trưởng khoa: Ths. Ngô Phương Nam

          + Email: ngophuongnam@cdktcnqn.edu.vn

- Phó Trưởng khoa: Ths. Trần Thị Thu Thủy

          + Email: tranthithuthuy@cdktcnqn.edu.vn

3. Đội ngũ giảng viên

- Tổ Bộ môn Giáo dục thể chất

  + Trưởng Bộ môn: Ths. Huỳnh Văn Đạt

  + Giảng viên:

 1. CN. Lê Thành Ẩn
 2. CN. Mai Thế Đông
 3. CN. Nguyễn Xuân Hòa
 4. CN. Đỗ Gia Huy
 5. CN. Nguyễn Thanh Nam

- Tổ Bộ môn Lý luận chính trị - Xã hội

  + Trưởng Bộ môn: Ths. Nguyễn Công Thanh

  + Giảng viên:

 1. Ths. Lê Thị Mai Chi
 2. Ths. Nguyễn Trùng Dương
 3. CN. Hà Ngọc Giao
 4. Ths. Phạm Thị Hà
 5. Ths. Giang Thị Minh Hải
 6. Ths. Trần Quốc Hoàn
 7. Ths. Đinh Ngọc Hoàng
 8. Ths. Trần Thị Bích Ngọc
 9. Ths. Nguyễn Pháp
 10.  Ths. Đinh Huỳnh Tú
 11.  CN. Vũ Thị Như Thùy
 12.  Ths. Lê Thị Thanh Thủy
 13.  Ths. Phạm Thị Kim Trung

- Tổ Bộ môn Tự nhiên

  + Trưởng Bộ môn: Ths. Vũ Thị Thu Hương

  + Giảng viên:

 1. Ths. Nguyễn Như Xuân Đào
 2. Ths. Lê Thị Thúy Hiền
 3. CN. Lê Văn Học
 4. Ths. Đỗ Thị Thành Huế
 5. Ths. Trần Kim Ngân
 6. Ths. Lê Thị Mỹ Nhân
 7. Ths. Nguyễn Song Phượng
 8. Ths. Trần Công Tình
 9. Ths. Lương Thị Ánh Vân

4.  Chức năng, nhiệm vụ

- Đào tạo các môn học chung (Giáo dục chính trị, Pháp luật, Giáo dục thể chất) cho sinh viên, học sinh thuộc tất cả các ngành nghề đào tạo, góp phần cùng các khoa nghề trong nhà trường trang bị cho người học kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đạo đức, phẩm chất chính trị và hiểu biết pháp luật; có trách nhiệm nghề nghiệp và khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng lao động; tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

- Đào tạo kiến thức văn hóa THPT (gồm 4 môn, 6 môn) cho học sinh trung cấp (đối tượng tốt nghiệp THCS) nhằm tạo điều kiện cho học sinh sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp có thể tiếp tục học liên thông lên trình độ cao đẳng.

5. Hoạt động đào tạo

- Tổ chức giảng dạy các môn học chung cho sinh viên, học sinh thuộc tất cả ngành nghề đào tạo của các khoa nghề trong trường.

- Giảng dạy kiến thức văn hóa THPT (Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí)  cho học sinh trung cấp hệ 02 năm (đối tượng tốt nghiệp THCS).

6. Một số hình ảnh hoạt động

Giờ thực hành môn Giáo dục thể chất

Giờ học thực hành môn Hóa

Giờ học lý thuyết môn Vật lý

Giờ học lý thuyết (môn học chung)

Ngày hội mừng Đảng, mừng Xuân