Phòng Hành chính - Quản trị

1. Thông tin chung          

- Tên đơn vị: Phòng Hành chính - Quản trị

- Địa chỉ: 684 Hùng Vương, Phường Nhơn Phú – TP. Quy Nhơn

- Điện thoại: 

- Email: 

- Năm thành lập: 2014

2. Tổ chức nhân sự

Trưởng Phòng

ThS. Trần Ngọc Thìn

Email: thincdnqn@gmail.com

 

Phó Trưởng Phòng

CN. Phan Thuận

Email: thuan.cdnqn@gmail.com

Phó Trưởng Phòng

ThS Dương Văn Vũ

Email: dgvanvu@gmail.com

Nhân viên

 

TT

Họ và tên

Chức vụ, chức danh

Cơ sở

 1.  

Ngô Tuấn

NV điện nước

172 An Dương Vương

 1.  

Võ Tấn Tài

NV điện

172 An Dương Vương

 1.  

Nguyễn Thị Thu

Nhân viên y tế

172 An Dương Vương

 1.  

Đỗ Thị Yến Quỳnh

Nhân viên y tế

172 An Dương Vương

 1.  

Đặng Nguyên Bách

Nhân viên lái xe, điện nước

172 An Dương Vương

 1.  

Nguyễn Văn Hưng

Nhân viên bảo vệ

172 An Dương Vương

 1.  

Nguyễn Anh Quốc

Nhân viên bảo vệ

172 An Dương Vương

 1.  

Lê Khắc Thanh

Nhân viên bảo vệ

172 An Dương Vương

 1.  

Đỗ Thành Hiền

Nhân viên bảo vệ

172 An Dương Vương

 1.  

Lê Văn Quốc

Nhân viên bảo vệ 

66 Hàn Mặc Tử

 1.  

Trương Bá Nhơn

Nhân viên bảo vệ 

66 Hàn Mặc Tử

 1.  

Huỳnh Thị Liễu

Nhân viên văn thư

684 Hùng Vương

 1.  

Lê Quang Vũ

Chuyên viên

684 Hùng Vương

 1.  

Cao Thanh Tuấn

Nhân viên/ Giáo viên

684 Hùng Vương

 1.  

Lê Phạm Thanh Trúc

Nhân viên y tế

684 Hùng Vương

 1.  

Phạm Thị Thanh Thảo

Nhân viên văn thư

684 Hùng Vương

 1.  

Nguyễn Thị Nhớ

Nhân viên văn thư

684 Hùng Vương

 1.  

Ngô Thị Cẩm Vân

Nhân viên tạp vụ

684 Hùng Vương

 1.  

Lê Thị Xuân

Nhân viên tạp vụ

684 Hùng Vương

 1.  

Nguyễn Ngọc Sang

Nhân viên lái xe, môi trường

684 Hùng Vương

 1.  

Nguyễn Hữu Phúc

Nhân viên lái xe, điện nước

684 Hùng Vương

 1.  

Nguyễn Ngọc Minh

Nhân viên điện nước

684 Hùng Vương

 1.  

Nguyễn Văn Tiến

Nhân viên bảo vệ

684 Hùng Vương

 1.  

Lê Trung Để

Nhân viên bảo vệ

684 Hùng Vương

 1.  

Đào Thanh Ba

Nhân viên bảo vệ

684 Hùng Vương

 1.  

Nguyễn Văn Hữu

Nhân viên bảo vệ

684 Hùng Vương

 1.  

Mai xuân Lộc

Nhân viên bảo vệ

684 Hùng Vương

 1.  

Trần Để

Nhân viên bảo vệ

cơ sở Hoài Nhơn

 1.  

Trần Đình Nhu

Nhân viên bảo vệ

cơ sở Hoài Nhơn

 1.  

Đoàn Thị Thanh Phường

Nhân viên Hành chính

cơ sở Hoài Nhơn

 1.  

Hồ Hoàng Thanh

Nhân viên Hành chính

cơ sở Hoài Nhơn

 1.  

Nguyễn Phi Thường

Nhân viên Hành chính

cơ sở Hoài Nhơn

 1.  

Nguyễn Phi Phụng

Nhân viên bảo vệ

cơ sở thực hành Nhơn Phú

 1.  

Nguyễn Quang Ninh

Nhân viên bảo vệ

cơ sở thực hành Nhơn Phú

 1.  

Trần Đình Cường

Nhân viên bảo vệ

cơ sở thực hành Nhơn Phú

3. Chức năng và nhiệm vụ

3.1. Về công tác hành chính:

a. Tổ chức thực hiện các quyết định của Hiệu trưởng về điều hành các mặt công tác của Trường trong lĩnh vực hành chính.

d. Quản lý trang bị hành chính văn phòng (thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm, trang bị văn phòng) do Nhà trường trang bị.

c. Tổ chức công tác văn thư, đánh máy, in ấn, thực hiện công tác văn thư lưu trữ, bảo mật các hồ sơ, văn bản đến và đi theo đúng quy định của Nhà nước.

d. Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ, giáo viên, viên chức đi liên hệ công tác đến các cơ quan và đi công tác.

e. Quản lý con dấu của trường và thực hiện cấp dấu theo đúng quy định của Nhà nước.

f. Quản lý, sắp xếp phòng họp, phòng khách, hội trường phục vụ các hội nghị chung của Trường.

g. Tổ chức tiếp khách, tiếp tân, trang trí khánh tiết.

h. Chuẩn bị, tổ chức các ngày lễ, tết của đất nước, lễ hội của Trường.

i. Quản lý điều động phương tiện vận tải phục vụ đưa đón lãnh đạo, cán bộ viên chức, khách mời khi Nhà trường yêu cầu.

k. Lập kế hoạch và thực hiện việc mua sắm, trang thiết bị văn phòng, dụng cụ vệ sinh cho các phòng, khoa, các phòng học phục vụ các hoạt động chung.

3.2. Về công tác quản trị:

a. Tham mưu và tổng hợp các ý kiến đề xuất cho lãnh đạo về công tác quy hoạch xây dựng tổng thể Trường.

b. Thực hiện việc quản lý dụng cụ, nhà cửa, phòng học, giảng đường, hội trường, nhà khách, khu KTX, nhà ăn, công trình kiến trúc, sân vườn, công trình công cộng và đất đai chung của Trường.

c. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các quyết định của Hiệu trưởng về việc xây dựng, sửa chữa các công trình nhà cửa, kiến trúc, công trình công cộng. Lập kế hoạch và tổ chức mua sắm bổ sung, sửa chữa tài sản trang thiết bị, dụng cụ phục vụ việc học tập, sinh hoạt, làm việc của cán bộ viên chức và học sinh.

d. Quản lý, tổ chức phục vụ khu ký túc xá, căng tin, công tác y tế, công tác vệ sinh môi trường trong đơn vị.

e. Tổ chức thực hiện công tác phòng chống thiên tai, mối mọt... công tác xây dựng cảnh quan sư phạm, bảo vệ môi trường, trồng và chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, cây xanh, công trình công cộng.

f. Quản lý và cung cấp điện nước, âm thanh, phục vụ học tập sinh hoạt và các hoạt động của Trường.

g. Thực hiện tổ chức kiểm kê, kiểm tra, phân loại tài sản, kiến nghị thanh lý tài sản hành chính bị hư hỏng.

h. Tổ chức công tác thường trực bảo vệ cơ quan, kiểm tra thường xuyên đảm bảo an ninh trật tự và an toàn trong trường.

i. Tổ chức giám sát kiểm tra các công trình xây dựng và sửa chữa.

3.3. Công tác y tế:

a. Thực hiện công tác y tế học đường, tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho cán bộ viên viên chức, tổ chức làm thẻ bảo hiểm y tế.

b. Lập kế hoạch và thực hiện mua cơ số thuốc phòng chữa bệnh, sơ cứu ban đầu, cấp thuốc chữa trị các bệnh thông thường, thường trực y tế, theo dõi tình trạng sức khỏe, cấp giấy giới thiệu đi viện khám chữa bệnh cho cán bộ viên chức, học sinh, sinh viên Nhà trường.

c. Tổ chức kiểm tra, nhắc nhở thực hiện vệ sinh môi trường, tuyên truyền giáo dục về công tác vệ sinh phòng chống dịch trong cán bộ viên chức, học sinh và sinh viên.