Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÒA PHÁT DUNG QUẤT

TUYỂN DỤNG NĂM 2023

1. Ngành nghề tuyển dụng:

-Kỹ thuật viên Cơ khí, Điện,....

-Nhân viên chuyên ngành kinh tế.

- Nhân viên các chuyên ngành khác và lao động phổ thông.

2. Số lượng: xem file thông báo đính kèm

3. Địa điểm làm việc:

Khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

4. Liên hệ nộp hồ sơ:

Mr Đoàn Phú Quý (phụ trách tuyển dụng): 0976.977.068 / 02553.620.630

File: http://quantri-vieclam.cdktcnqn.edu.vn/UploadedFiles//Tuyển dụng _ Cty CP Thép Hòa Phát Dung Quốc.pdf