Công ty CP Hợp tác Đầu tư Giáo Dục Tín Phát

Công ty CP Hợp tác Đầu tư Giáo Dục Tín Phát

Tuyển dụng sinh viên các nghề Công nghệ ô tô, Cơ khí, Điện, Điện lạnh lao động tại Nhật Bản (Thao tác, vận hành máy hàn bán tự động)

http://quantri-vieclam.cdktcnqn.edu.vn/UploadedFiles//9.4.24_Tin_Phat_TD.pdf