Công ty Hoa Sen

Công ty Hoa Sen tuyển công nhân vận hành máy

http://quantri-vieclam.cdktcnqn.edu.vn/UploadedFiles//Hoa Sen_1.4.2024.jpg