Công ty TNHH Cá ngừ đại dương

Công ty TNHH Cá ngừ đại dương tuyển 02 nvien phục vụ nam nữ ca ngày 6 đến 15h, 3 NV ca tối 14h30 đến 22h30: lương 4,5tr/tháng; 03 NV PV chạy món full ca 9h đến 22h30, nghỉ ca từ 14h đến 16h30 lương 6tr. Có cơm trưa và chiều fre cho nv. Yêu cầu có kinh nghiệm các lĩnh vực tuyển dụng. Lhe 0905447081

Địa chỉ: Khu Đại Phú Gia, P. Nhơn Bình, Quy Nhơn, Bình Định