Công ty TNHH Giải pháp công nghệ dữ liệu mặt đất

Công ty TNHH Giải pháp công nghệ dữ liệu mặt đất tuyển dụng cộng tác viên thu thập dữ liệu

A. Mô tả công việc

Thu thập dữ liệu địa chỉ ở các đô thị bằng app trên điện thoại thông minh

B. Yêu cầu

- Kỹ năng sử dụng phần mềm điện thoại cơ bản

- Khả năng làm việc nhóm và tuân thủ hướng dân

- Làm việc bán thời gian ngoài thực địa

C. Quyền lợi:

- Được tập huấn kỹ năng làm việc

- Thu nhập: 40.000 - 60.000/giờ, được hỗ trợ xăng và gói dữ liệu di động

II. Thời gian và địa điểm làm việc

- Thời gian: Từ tháng 5-7/2022

- Địa điểm: Lâm Đồng, Đăk Lawk, Kontum, Bình Định, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Huế

http://quantri-vieclam.cdktcnqn.edu.vn/UploadedFiles//Tuyển dụng 26.5.2022.jpg