Công ty TNHH Kỹ nghệ và xây dựng Điện Việt Phát

http://quantri-vieclam.cdktcnqn.edu.vn/UploadedFiles//Tuyển dụng Công ty Vi8eetj Phát.pdf