27/03/2023
Khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Đông, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi