19/01/2024
Lô A5-A6, CCN Phước An, Tuy Phước, Bình Định
02/01/2024
Khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Đông, Bình Sơn, Quảng Ngãi
14/12/2023
KCN Long Mỹ, xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn, Bình Định